2 Comments

  • Posted August 23, 2020 8:31 am 0Likes
    Ahmad

    Wannan Labaran ciki suke da hikima a ciki musamman masu kulla alakar ciniki basa rubutu

  • Posted August 24, 2020 6:23 pm 0Likes
    Scholar No. 10

    Da kuma masu taurin bashi suna ganin sunfi kowa wayo

Leave a Comment

%d bloggers like this: